1. Polska 292 loty
2. Wielka Brytania 28 lotów
3. Włochy 23 loty
4. Japonia 14 lotów
5. Kanada 14 lotów
6. Niemcy 13 lotów
7. Ukraina 11 lotów
8. Belgia 10 lotów
9. Francja 8 lotów
10. Tajlandia 7 lotów
11. Korea Południowa 6 lotów
12. Stany Zjednoczone 6 lotów
13. Węgry 6 lotów
14. Portugalia 5 lotów
15. Estonia 4 loty
16. Finlandia 4 loty
17. Grecja 4 loty
18. Irlandia 4 loty
19. Jordania 4 loty
20. Katar 4 loty
21. Malezja 4 loty
22. Oman 4 loty
23. Szwajcaria 4 loty
24. Chiny 2 loty
25. Cypr 2 loty
26. Dania 2 loty
27. Gruzja 2 loty
28. Hiszpania 2 loty
29. Hong Kong 2 loty
30. Izrael 2 loty
31. Litwa 2 loty
32. Malta 2 loty
33. Mołdawia 2 loty
34. Norwegia 2 loty
35. Szwecja 2 loty
36. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
37. Australia 1 lot
38. Holandia 1 lot
39. Turcja 1 lot