1. Polska 201 lotów
2. Wielka Brytania 18 lotów
3. Włochy 16 lotów
4. Japonia 13 lotów
5. Belgia 10 lotów
6. Francja 8 lotów
7. Niemcy 10 lotów
8. Grecja 6 lotów
9. Korea Południowa 6 lotów
10. Finlandia 4 loty
11. Irlandia 4 loty
12. Izrael 4 loty
13. Katar 4 loty
14. Stany Zjednoczone 4 loty
15. Ukraina 3 loty
16. Węgry 4 loty
17. Chiny 1 lot
18. Estonia 2 loty
19. Hiszpania 2 loty
20. Kanada 2 loty
21. Litwa 2 loty
22. Malta 2 loty
23. Mołdawia 2 loty
24. Norwegia 2 loty
25. Portugalia 2 loty
26. Szwajcaria 2 loty
27. Szwecja 2 loty
28. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty