1. Polska 248 lotów
2. Wielka Brytania 22 loty
3. Włochy 19 lotów
4. Japonia 14 lotów
5. Kanada 14 lotów
6. Niemcy 12 lotów
7. Belgia 10 lotów
8. Ukraina 9 lotów
9. Francja 8 lotów
10. Grecja 6 lotów
11. Korea Południowa 6 lotów
12. Stany Zjednoczone 6 lotów
13. Szwajcaria 6 lotów
14. Węgry 6 lotów
15. Estonia 4 loty
16. Finlandia 4 loty
17. Hiszpania 4 loty
18. Irlandia 4 loty
19. Katar 4 loty
20. Chiny 2 loty
21. Cypr 2 loty
22. Gruzja 2 loty
23. Hong Kong 2 loty
24. Izrael 2 loty
25. Litwa 2 loty
26. Malta 2 loty
27. Mołdawia 2 loty
28. Norwegia 2 loty
29. Portugalia 2 loty
30. Szwecja 2 loty
31. Tajlandia 2 loty
32. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty