1. Polska 278 lotów
2. Wielka Brytania 26 lotów
3. Włochy 21 lotów
4. Kanada 20 lotów
5. Japonia 14 lotów
6. Ukraina 13 lotów
7. Niemcy 11 lotów
8. Belgia 10 lotów
9. Francja 8 lotów
10. Korea Południowa 6 lotów
11. Stany Zjednoczone 6 lotów
12. Węgry 6 lotów
13. Hiszpania 5 lotów
14. Irlandia 5 lotów
15. Estonia 4 loty
16. Finlandia 4 loty
17. Grecja 4 loty
18. Jordania 4 loty
19. Katar 4 loty
20. Szwajcaria 4 loty
21. Tajlandia 4 loty
22. Malezja 3 loty
23. Portugalia 3 loty
24. Chiny 2 loty
25. Cypr 2 loty
26. Gruzja 2 loty
27. Hong Kong 2 loty
28. Izrael 2 loty
29. Litwa 2 loty
30. Malta 2 loty
31. Maroko 2 loty
32. Mołdawia 2 loty
33. Norwegia 2 loty
34. Szwecja 2 loty
35. Turcja 2 loty
36. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
37. Armenia 1 lot
38. Australia 1 lot
39. Dania 1 lot